Bracia Mniejsi Kapucyni

Blogosławieni męczennicy II wojny światowej

bł. Anicet

bł. Symforian

bł. Henryk

bł. Fidelis

bł. Florian

bł. Anicet

bł. Symforian

bł. Henryk

bł. Fidelis

bł. Florian