27 października 2020 r. papież Franciszek zatwierdził dekret o męczeństwie sług Bożych: br. Leonarda Melkiego i br. Tomasza Saleha z Libanu, kapucynów, zamordowanych w Turcji w czasach wielkiego ludobójstwa w latach 1915-1917.

Papież zatwierdził także dekret o cudzie przypisywanego wstawiennictwu służebnicy Bożej s. Marii Lorenzy Requenses in Longo (1463-1539), założycielki mniszek klarysek-kapucynek.

Czekamy teraz na ogłoszenie daty beatyfikacji!