31 października w Łomży, podczas pierwszych nieszporów Uroczystości Wszystkich Świętych, miał miejsce obrzęd przyjęcia znaku (Krzyża) Tau przez braci postulantów, jako znaku dokonanego przez Nich wyboru i rozpoczęcia postulatu w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej. Obrzędu tego dokonał Prowincjał br. Łukasz Woźniak.

Krzyżem (Znakiem) Tau posługiwał się św. Franciszek z Asyżu. Św. Bonawentura wspomina, że św. Franciszek tym znakiem podpisywał listy, a także często o nim mówił.

Postulat jest okresem początkowej formacji i zdecydowania się na przyjęcie kapucyńskiego sposobu życia. W tym okresie kandydat zapoznaje się z naszym życiem, a braterska wspólnota ze swej strony poznaje lepiej kandydata, by móc wyrobić sobie osąd o możliwości realizowania przez niego powołania zakonnego. Formacja postulantów zmierza, przede wszystkim przez katechezę, do pogłębienia wiary i obejmuje wprowadzenie do liturgii, metody modlitwy, wiedzę franciszkańską i pierwsze doświadczenie w pracy apostolskiej.

Braci Postulantów: br. Jarosława Jarosza ze Starachowic, br. Marcina Grześkowiaka z Gniezna, br. Michała Sienkiewicza z Hermaniszek (Białoruś) oraz ich wychowawców: Magistra br. Adama Zwierza i Socjusza br. Jarosława Kuberę polecamy waszym modlitwom!