28 listopada Kolegium Kardynalskie powiększyło się o 13 nowych członków, w tym o dwóch Kapucynów: br. Celestino Aos Braco (Arcybiskup Santiago w Chile) i br. Raniero Cantalamessa (Kaznodzieja Papieski).

Uroczystość miała miejsce przy ołtarzu Katedry w Bazylice św. Piotra, gdzie odbył się publiczny, zwyczajny Konsystorz, podczas którego zostało ustanowionych 13 kardynałów. W tym gronie 9 purpuratów-elektorów (także br. Celestino) oraz czterech ponad osiemdziesięcioletnich, którzy nie wezmą udziału w Konklawe (w tym gronie jest br. Raniero).

Komentując fragment Ewangelii według św. Marka papież Franciszek, zwracając się do uczestników Konsystorza, stwierdził, że droga życia staje się historią zbawienia w takiej mierze, w jakiej dokonuje się ona z Chrystusem i jest ukierunkowana na jego tajemnicę paschalną. Zaznaczył, że to właśnie Jezus poprzedzający uczniów w drodze jest siłą i sensem życia oraz posługi chrześcijanina. On nigdy nie opuszcza swoich przyjaciół, nigdy ich nie zaniedbuje, czyni wszystko dla nas, dla naszego zbawienia. Jezus przygotowuje nas również poprzez próby, byśmy zawsze byli z Nim na Jego drodze. On do tego stopnia z nią się utożsamia, że sam staje się drogą, drogą wiodącą do życia przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Niektórzy z apostołów pragną jednak wybrać inną drogę. Polega ona na próbie wykorzystania Pana, posłużenia się Nim do promowania siebie i szukania własnych pożytków. Jezus po wysłuchaniu pragnień wyrażonych przez Jakuba i Jana nie oburza się, ani nie okazuje złości. W pewnym sensie usprawiedliwia ich, ale jednocześnie upomina, że znajdują się na bezdrożach. Pozostali jednak również byli kuszeni, aby pójść na bezdroża. Ojciec Święty zauważył, że w opisie ewangelicznym uderza ostry kontrast pomiędzy Jezusem a uczniami. Jezus o tym wie i to znosi. On jest w drodze, oni na bezdrożach. To dwa szlaki nie dające się pogodzić. Zagubionych uczniów może ocalić jedynie Pan poprzez swój krzyż i zmartwychwstanie. Za nich oddaje swoje życie, dla nich zwycięża śmierć i im posyła Ducha Świętego, aby sprowadzić ich ostatecznie na swoją drogę. Święty Marek włączył tę historię do swojej Ewangelii, ponieważ jest ona zbawczym Słowem, niezbędnym dla Kościoła wszystkich czasów. (za https://www.vaticannews.va/)

„Krzyż i zmartwychwstanie należą do naszej historii, są naszym dzisiaj, ale zawsze pozostają celem naszej drogi”

Papież Franciszek

  „Drodzy Bracia, wszyscy kochamy Jezusa, wszyscy chcemy za Nim iść, ale musimy być zawsze czujni, aby trwać na Jego drodze. Możemy bowiem naszymi stopami, naszymi ciałami być z Nim, ale nasze serce może być daleko i prowadzić nas na manowce. Zatem, na przykład, purpura szat kardynalskich, która jest kolorem krwi, może stać się dla ducha świata, kolorem wybitnego wyróżnienia.“

Papież Franciszek

„Nawet jeśli Dwunastu robi złe wrażenie, ten tekst wszedł do Kanonu, ponieważ ukazuje prawdę o Jezusie i o nas. Jest to słowo zbawienne również dla nas dzisiaj. Także i my, papież i kardynałowie, musimy zawsze spojrzeć na siebie w tym słowie prawdy. Jest to ostry miecz, tnie nas, jest bolesny, ale jednocześnie nas uzdrawia, wyzwala, nawraca. Nawrócenie polega właśnie na tym: zejść z bezdroży, aby wejść na drogę Boga. Niech tą łaską obdarza nas Duch Święty dziś i zawsze.“

Papież Franciszek