28 listopada Mińsku na Białorusi święcenia diakonatu przyjęli: br. Ivan Sadouski i br. Uładzisłaŭ Mińkow. Święceń braciom udzielił ks. bp Aleh Butkiewicz, biskup diecezji witebskiej.

Br. Ivan i br. Uładzisłaŭ pierwszy etap studiów teologicznych przygotowujących do przyjęcia święceń odbywali w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie, będąc jednocześnie studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Br. Ivana Sadouskiego i br. Uładzisłaŭ Mińkowa polecamy waszym modlitwom!

Za początek historii kapucynów na ziemi białoruskiej można uznać 1938 rok, kiedy to pierwsi bracia sprowadzili się do miejscowości Przełom. Po II wojnie światowej, z czasach Związku Radzieckiego, na terenie Białorusi przebywało dwóch braci kapucynów, a w latach 80. potajemnie wstąpiło do Zakonu jeszcze dwóch. W momencie upadku reżimu komunistycznego na Białorusi było trzech braci kapucynów, którzy pełnili obowiązki proboszczów. Z przejściową pomocą duszpasterską na Białoruś udawali się niektórzy bracia z Prowincji Warszawskiej. Regularna pomoc personalna dla braci na Białorusi okazała się możliwa od 1990 r. Obecnie bracia kapucyni na Białorusi w ramach Zakonu należą do Kustodii Białorusi, która podlega pod Prowincję Warszawską.