Zachęcamy do przypomnienia sobie Słowa Bożego, które towarzyszyło nam przez ten Adwent. Jest to okres szczególny, który podkreśla to, co ma nam nieustannie towarzyszyć. To czas oczekiwania na przybycie Pana.

Z jednej strony jest to przygotowanie do Uroczystości Narodzenia Pańskiego, z drugiej strony to oczekiwanie na przyjście na Jezusa Chrystusa na końcu czasów. To także czas otwierania oczu, że Jezus jest już teraz z nami: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” (Mt 28,20).

1 dzień Adwentu – 29 listopada

2 dzień Adwentu – 30 listopada:

Jezus powiedział do Piotra i Andrzeja: „«PÓJDŹCIE ZA MNĄ, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i POSZLI ZA ZA NIM” (Mt 4,19-20)

3 dzień Adwentu – 1 grudnia
4 dzień Adwentu – 2 grudnia
5 dzień Adwentu – 3 grudnia
6 dzień Adwentu – 4 grudnia
7 dzień Adwentu – 5 grudnia
8 dzień Adwentu – 6 grudnia
9 dzień Adwentu – 7 grudnia
10 dzień Adwentu – 8 grudnia
11 dzień Adwentu – 9 grudnia
12 dzień Adwentu – 10 grudnia
13 dzień Adwentu – 11 grudnia
14 dzień Adwentu – 12 grudnia
15 dzień Adwentu – 13 grudnia
16 dzień Adwentu – 14 grudnia
17 dzień Adwentu – 15 grudnia
18 dzień Adwentu – 16 grudnia
19 dzień Adwentu – 17 grudnia
20 dzień Adwentu – 18 grudnia
21 dzień Adwentu – 19 grudnia
22 dzień Adwentu – 20 grudnia
23 dzień Adwentu – 21 grudnia
24 dzień Adwentu – 22 grudnia
25 dzień Adwentu – 23 grudnia
26 dzień Adwentu – 24 grudnia