13 października wspominamy bł. Honorata Koźmińskiego (1829-1916), kapucyna, założyciela wielu zgromadzeń zakonnych i patrona osób rozeznających swoje powołanie.

Wacław Koźmiński urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej, jako drugi syn Stefana i Aleksandry z Kahlów. Był bardzo zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku studiował na wydziale budownictwa warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych, a w czasie studiów zupełnie stracił wiarę.

23 kwietnia 1846 roku został aresztowany przez policję carską pod zarzutem udziału w spisku i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Tam doświadczył głębokiego nawrócenia. Uwolniony z więzienia po blisko roku, podjął dalsze studia, a jednocześnie prowadził bardzo surowy tryb życia.

Po ukończeniu studiów, 8 grudnia 1848 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie otrzymał imię Honorat. Pierwszą profesję złożył dokładnie rok później. Chociaż pragnął być bratem zakonnym, przełożeni polecili mu, aby przygotowywał się do kapłaństwa. Po ukończeniu studiów teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 27 listopada 1852 roku.

Zasłynął w Warszawie jako znakomity rekolekcjonista i misjonarz ludowy. Pracując z Franciszkańskim Zakonem Świeckich, gorliwie działał w kościołach Warszawy. Swoją głęboką religijnością i troską o człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa.

W 1861 roku, po kasacie zakonów przez władze carskie, o. Honorat został przewieziony do Zakroczymia pod Warszawą. Pomimo trudnych warunków tworzył tam zgromadzenia bezhabitowe. Dzięki temu powstało 26 zgromadzeń zakonnych.

Z dzieła bł. Honorata Koźmińskiego „O zgromadzeniach ukrytych przed światem”

Ojciec Honorat stał się odnowicielem życia zakonnego i twórcą jego nowej formy zbliżonej do dzisiejszych instytutów świeckich. Poprzez swoje duchowe córki i synów starał się docierać do wszystkich środowisk i odrodzić w społeczeństwie ducha gorliwości pierwszych chrześcijan. Kierował tymi wspólnotami przez konfesjonał i korespondencję, ponieważ rząd carski nie pozwoliłby na formowanie się nowych zakonów. Zgromadzenia te podejmowały prace charytatywne i apostolskie, m.in. wśród młodzieży szkolnej i rzemieślniczej, w fabrykach, wśród ludu wiejskiego, w przytułkach dla ludzi starych i upośledzonych.

Ostatecznie osiadł w Nowym Mieście nad Pilicą. W 1895 roku został komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów i przyczynił się do znacznego rozwoju zakonu. Jednocześnie prowadził intensywną pracę pisarską, zabierał głos w aktualnych sprawach, zajmował się zagadnieniami społecznymi. Był człowiekiem wielkiej gorliwości. Wiele godzin spędzał w konfesjonale. Praktykował surowe umartwienia, sporo czasu spędzał na modlitwie.

Zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 roku.

16 października 1988 roku, w 10. rocznicę swego pontyfikatu, beatyfikował go św. Jan Paweł II.

Za brewiarz.pl

Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą
Tajemniczy Mnich – bł. Honorat Koźmiński