Od tego roku postulat w Prowincji Warszawskiej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów został przeniesiony z Łomży do Nowego Miesta nad Pilicą, gdzie znajduje się Sanktuarium bł. Honorata Koźmińskiego. 31 października miał tam miejsce obrzęd przyjęcia znaku (Krzyża) Tau przez braci postulantów, jako znaku dokonanego przez Nich wyboru i rozpoczęcia postulatu w Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej. Obrzęd ten przeprowadził Prowincjał br. Łukasz Woźniak.

Św. Bonawentura wspomina, że św. Franciszek z Ayżu posługiwał się znakiem (Krzyżem) Tau podpisując nim listy, a także często o nim mówił.

Postulat jest okresem początkowej formacji i zdecydowania się na przyjęcie kapucyńskiego sposobu życia. W tym okresie kandydat zapoznaje się z naszym życiem, a braterska wspólnota ze swej strony poznaje lepiej kandydata, by móc wyrobić sobie osąd o możliwości realizowania przez niego powołania zakonnego. Formacja postulantów zmierza, przede wszystkim przez katechezę, do pogłębienia wiary i obejmuje wprowadzenie do liturgii, metody modlitwy, wiedzę franciszkańską i pierwsze doświadczenie w pracy apostolskiej.

Braci Postulantów: br. Krzysztofa Wyszomirskiego z Bydgoszczy, br. Marka Szymańskiego z Sarnak, br. Mateusza Wojciechowskiego z Olsztyna i br. Łukasza Rutkowskiego z miejscowości Stare Kostry oraz ich wychowawców: Magistra br. Adama Zwierza i Socjusza br. Krzysztofa Fabicha polecamy waszym modlitwom!