6 listopada 2021 roku w Manresie w Hiszpanii trzech Kapucynów zostało ogłoszonych błogosławionymi, są to męczennicy:

  • bł. BENEDYKT ze Świętej Colomy de Gramenet (1892-1936),
  • bł. DOMINIK z Sant Pere de Riudebitlles (1882-1936),
  • bł. JÓZEF Oriol de Barcelona (1891-1936).

Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył w imieniu papieża Franciszka prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

ŻYCIE

Bł. BENEDYKT ze Świętej Colomy de Gramenet (Josep Domènech i Bonet) urodził się 6 września 1892 roku we wsi Santa Coloma de Gramenet w skromnej i głęboko katolickiej rodzinie chłopskiej. Został ochrzczony 11 września 1892 roku, a pierwszą komunię przyjął 30 maja 1903 roku. Słysząc powołanie do kapłaństwa w 1903 roku wstąpił do niższego seminarium duchownego w Barcelonie. 18 lutego 1909 roku wstąpił do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Barcelońskiej w Arenys de Mar. Pierwsze śluby złożył 20 lutego 1910 roku, śluby wieczyste złożył w klasztorze w Sarriá (Barcelona) 23 lutego 1913 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1915 roku.

Bł. DOMINIK z Sant Pere de Ruidebitllets (Joan Romeu Canadell) urodził się 11 grudnia 1882 roku w rodzinie chłopskiej. Został ochrzczony 17 grudnia 1882 roku. Uczył się w szkole miejskiej, ale proboszcz, widząc w nim zalążek jego powołania, przygotował go do wstąpienia do seminarium duchownego w Barcelonie. Do seminarium wstąpił w 1897 roku. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie 25 maja 1907 roku. Pociągało go jednak franciszkańskie życie zakonne, dlatego 3 października 1908 roku wstąpił do nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. Pierwsze śluby złożył 4 października 1909 roku, a śluby wieczyste 4 października 1912 roku. W okresie formacji początkowej do życia kapucyńskiego poświęcił się owocnie przepowiadaniu i posłudze spowiedzi. W 1913 roku wyjechał jako misjonarz do Kostaryki i Nikaragui, wracając do Katalonii w 1930 roku.

Bł. JÓZEF Oriol de Barcelona (Jaume Barjau Martì) urodził się w Barcelonie 25 lipca 1891 roku. Rodzina była bardzo religijna i zamożna. Został ochrzczony 28 lipca 1891 roku. Pierwszą komunię przyjął w wieku dziewięciu lat. Z inicjatywy brata wstąpił do seminarium duchownego w Barcelonie, ale nie zdał egzaminów na pierwszym roku i dlatego próbował nauczyć się jakiegoś zawodu. Czując powołanie do życia kapucyńskiego, 21 października 1906 roku rozpoczął nowicjat, kontynuując formację w klasztorze w Igualada, a następnie w klasztorze Olot i Sarriá w Barcelonie. Śluby wieczyste złożył 15 sierpnia 1911 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1915 roku. W studium teologicznym Sarriá uczył liturgiki, języka hebrajskiego i historii Kościoła. W 1925 roku został przydzielony do klasztoru w Manresa i tu poświęcił się głoszeniu słowa Bożego.

MĘCZEŃSTWO

Klimat nieprzyjazny Kościołowi i epizody prześladowań wystąpiły w regionie Asturii (Hiszpania) już na początku lat 30. XX wieku, ale w następnych latach prześladowania wobec Kościoła stały się bardziej rozległe, systematyczne i zaciekłe.

W Manresie w Katalonii po 18 lipca 1936 roku rozpoczęły się krwawe prześladowania księży, zakonników i zakonnic oraz świeckich.

22 lipca 1936 roku zabytkowy klasztor Kapucynów został zajęty, zdewastowany i spalony przez marksistowską i anarchistyczną milicję. Zakonnicy zostali zmuszeni do ucieczki i szukania schronienia u krewnych i przyjaciół. Troje Błogosławionych, w różnych terminach, ale w podobnych okolicznościach, zostało porwanych, torturowanych i zamordowanych bez żadnego procesu.

Bł. Józef niosąc Komunię świętą dla siostry klaryski, został rozpoznany i aresztowany przez milicję, która rozstrzelała go wieczorem 24 lipca 1936 roku w Pouet de Bufalvent koło Manresy.

Dwa dni później bł. Dominik został aresztowany w nocy z 26 na 27 lipca 1936 roku, był dotkliwie pobity i torturowany, a następnie rozstrzelany w Pont de Vilomara koło Manresy.

Ukrywający się w pobliskiej miejscowości bł. Benedykt 6 sierpnia 1936 roku został wydany milicji, która wywlekła go z domu. Po torturach oraz namawianiu do wyrzeczenia się wiary został zamordowany w miejscowości La Culla koło Manresy. Świadkowie zeznali później, że zakonnik przebaczył przed śmiercią swym oprawcom.

Błogosławieni Benedykcie, Dominiku i Józefie módlcie się za Nami!

Za: Congregazione delle Cause dei Santi