27 listopada 2021 roku w kapucyńskim kościele św. Kazimierza w Mołodecznie na Białorusi święcenia prezbiteratu przyjął br. Uladzislau Minko. Święceń udzielił mu abp Józef Staniewski, Arcybiskup Mińsko-Mohylewski. Br. Uladzislau należy do Kustodii Białoruskiej, która podlega pod Prowincję Warszawską Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Brata Uladzislau Minko i jego posługę kapłańską polecamy Waszym modlitwom.

Foto: br. Siarhei Matsiushonak

.

.

.

.