Bracia Mniejsi Kapucyni

Kto może zostać kapucynem?

DROGA DO WSTĄPIENIA DO NASZEGO ZAKONU MA KILKA ETAPÓW:
Pierwszym jest kontakt z duszpasterzem powołaniowym lub bratem odpowiedzialnym za duszpasterstwo powołaniowe w danym klasztorze w celu bliższego poznania się. Listę tych braci wraz z adresami znajdziesz tutaj. Dobrą ku temu okazją są dni skupienia i rekolekcje powołaniowe w naszych klasztorach.

Drugim etapem (opcjonalnym, w zależności od okoliczności) jest odbycie dni skupienia z indywidualnym prowadzeniem w naszym klasztorze w Nowym Mieście nad Pilicą, Łomży lub Mogilnie w wybranym przez Kandydata terminie po uprzedniej konsultacji z duszpasterzem powołań.

Kolejnym etapem jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego oraz zgromadzenie potrzebnych, opisanych w kwestionariuszu, dokumentów. Kwestionariusz dostępny jest u duszpasterza powołań i braci odpowiedzialnych. Kiedy zostaną zgromadzone wszystkie wymagane dokumenty umawiamy kandydata na rozmowę z Ministrem Prowincjalnym, od którego decyzji zależy dopuszczenie kandydata do rozpoczęcia Postulatu.

WYMAGANIA:

 • Szczere pragnienie służby Bogu i ludziom;
 • Wiara w to, co naucza Kościół i tzw. katolicki sposób myślenia;
 • Matura (dla kandydatów do kapłaństwa);
 • Ukończenie innej szkoły ponadgimnazjalnej (dla kandydatów na braci zakonnych);
 • Zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • Dobra opinia w otoczeniu;
 • Naturalna zdolność do życia we wspólnocie.


NAJWAŻNIEJSZE, WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Podanie (własnoręcznie napisane) z prośbą o przyjęcie do Zakonu;
 • Życiorys Kandydata (napisany własnoręcznie);
 • Kwestionariusz personalny (każdorazowo przekazywany do wypełnienia przed bezpośrednim wstąpieniem do Zakonu);
 • Odpis aktu urodzenia (cywilny);
 • Świadectwo chrztu i świadectwo bierzmowania;
 • Ostatnie świadectwo szkolne;
 • Trzy fotografie typu legitymacyjnego;
 • Świadectwo moralności (opinia) od Ks. Proboszcza;
 • Aktualne orzeczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia;
 • Aktualne wyniki badań lekarskich: morfologia, OB, WR, lekarski opis prześwietlenia klatki piersiowej.


Każdorazowo Kuria Prowincjalna poinformuje o wymaganiach i potrzebnych dokumentach