Święty Franciszek, prawdziwy uczeń Chrystusa i w spaniały wzór życia chrześcijańskiego, nauczył swoich naśladowców radośnie wstępować w ślady Jezusa Chrystusa, ubogiego i pokornego, by przez Niego, w Duchu Świętym byli prowadzeni do Ojca.

Konstytucje Kapucynów ,