Syn Boży, Jezus Chrystus, który wszystko otrzymuje od Ojca i w Duchu Świętym dzieli z Nim wszystko, został posłany aby głosić Ewangelię ubogim. Zw względu na nas, będąc bogatym stał się ubogim i podobnym do ludzi, abyśmy się stali bogaci dzięki Jego ubóstwu.

Konstytucje Kapucynów,